Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
45
Hôm qua:
23
Tuần này:
45
Tháng này:
751
Tất cả:
8887

Danh bạ xã Ngọc Liên

Ngày 19/11/2017 12:13:50

Danh bạ xã Ngọc Liên

Điện thoại: 0373.573.276

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trịnh Đăng Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0948.075.035

2

Nguyễn Viết Võ

Phó Bí thư Đảng ủy

0943.931.679

3

Nguyễn Đình Nam

Chủ tịch UBND

0904.632.361

4

Trịnh Nhật Thứ

Phó Chủ tịch HĐND

0949.348.311

5

Phạm Phú Xuân

Phó Chủ tịch UBND

0961.884.118

6

Bùi Văn Hợp

Văn phòng

0948.709.535

7

Quách Công Dũng

Văn phòng

0949.350.383

8

Phạm Quang Tuyến

Văn phòng

0945.585.757

Điện thoại: 0373.573.276

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Trịnh Đăng Quang

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

0948.075.035

2

Nguyễn Viết Võ

Phó Bí thư Đảng ủy

0943.931.679

3

Nguyễn Đình Nam

Chủ tịch UBND

0904.632.361

4

Trịnh Nhật Thứ

Phó Chủ tịch HĐND

0949.348.311

5

Phạm Phú Xuân

Phó Chủ tịch UBND

0961.884.118

6

Bùi Văn Hợp

Văn phòng

0948.709.535

7

Quách Công Dũng

Văn phòng

0949.350.383

8

Phạm Quang Tuyến

Văn phòng

0945.585.757