Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
75169
TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ.

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ.

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, đó là cơ hội bứt phá cho Việt nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng vượt lên trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số tạo nên đột phá to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phương thức sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem

Kế hoạch Triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 KHÔNG” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

KẾ HOẠCH của sở thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa, Triển khai thực hiện thí điểm Mô hình “3 KHÔNG” : KHÔNG PHẢI KHAI BÁO THÔNG TIN NHIỀU LẦN TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG - KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG MỘT SỐ CÁC DỊCH VỤ THIẾT YẾU - KHÔNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI CHÍNH QUYỀN.

Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem

hưởng ứng, phối hợp, triển khai các nội dung chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt.

Kính gửi: Các Ông trưởng thôn và nhân dân trên địa bàn xã Ngọc Liên.

Đăng lúc 2 tháng trước · 0 lượt xem

công khai TTHC