Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
75169

xã Ngọc Liên học tập, nghiên cứu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 14/09/2023 16:23:50

Sáng 13-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 777 điểm cầu, trên 59.000 đại biểu toàn tỉnh tham dự. Đồng chí Nguyễn Viết Võ, Bí thư Đảng ủy chủ trì tại điểm cầu xã Ngọc Liên.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh trình bày quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

https://ngoclac.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-09-14/2c7ff0f73d133c5dH%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn%20h%E1%BB%8Dc%20ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%201.jpg

Việc học tập, quán triệt giúp cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân... Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.

https://ngoclac.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-09-14/d7da279480ddbd3dH%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn%20h%E1%BB%8Dc%20ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%202.jpg

  

xã Ngọc Liên học tập, nghiên cứu thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đăng lúc: 14/09/2023 16:23:50 (GMT+7)

Sáng 13-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến 777 điểm cầu, trên 59.000 đại biểu toàn tỉnh tham dự. Đồng chí Nguyễn Viết Võ, Bí thư Đảng ủy chủ trì tại điểm cầu xã Ngọc Liên.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh trình bày quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

https://ngoclac.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-09-14/2c7ff0f73d133c5dH%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn%20h%E1%BB%8Dc%20ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%201.jpg

Việc học tập, quán triệt giúp cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong Nhân dân... Thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo.

https://ngoclac.thanhhoa.gov.vn/portal/Photos/2023-09-14/d7da279480ddbd3dH%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20tr%E1%BB%B1c%20tuy%E1%BA%BFn%20h%E1%BB%8Dc%20ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%202.jpg

  

công khai TTHC