Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
75169

Chấm điểm đánh giá các tiêu chí Hội thi "Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp" xã Ngọc Liên; tổ chức chấm điểm tại các Thôn trên địa bàn xã.

Ngày 02/11/2023 10:46:38

Thực hiện kế hoạch số 27/KH - UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của UBND xã Ngọc Liên về việc tổ chức Hội thi Tuyến đường sáng xanh - sạch- đẹp.

 

Sáng  ngày 02 tháng 11 năm 2023 Ban giám khảo đi đánh giá các tiêu chí Hội thi Tuyến đường sáng xanh - sạch - đẹp trên địa bàn xã Ngọc Liên đã tổ chức xuống Thôn 5, thôn 6, Thôn 7, Thôn 8, thôn 9, thôn 10 để đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí về Tuyến đường sáng xanh - sạch - đẹp. Thang điểm được chấm điểm đáp ứng được các tiêu chí về Quy mô tuyến đường, tiêu chí sáng, tiêu chí xanh, tiêu chí sạch và tiêu chí đẹp gắn với  mô hình nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh.

Tuyến đường thôn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyến đường thôn 3

Tuyến đường thôn 4

                   Tuyến đường thôn 5

Tuyến đường thôn 6

 

 

 

Tuyến đường thôn 7

Tuyến đường thôn 10

Có thể thấy khi phát động tổ chức Hội thi Tuyến đường sáng xanh - sạch - đẹp bộ mặt nông thôn ở các thôn đang có thay đổi rõ rệt, đã huy động được nguồn lực và sức dân tham gia góp phần xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu .

                                                                      Đào Luân Công chức VH-XH

  

Chấm điểm đánh giá các tiêu chí Hội thi "Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp" xã Ngọc Liên; tổ chức chấm điểm tại các Thôn trên địa bàn xã.

Đăng lúc: 02/11/2023 10:46:38 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số 27/KH - UBND ngày 29 tháng 9 năm 2022 của UBND xã Ngọc Liên về việc tổ chức Hội thi Tuyến đường sáng xanh - sạch- đẹp.

 

Sáng  ngày 02 tháng 11 năm 2023 Ban giám khảo đi đánh giá các tiêu chí Hội thi Tuyến đường sáng xanh - sạch - đẹp trên địa bàn xã Ngọc Liên đã tổ chức xuống Thôn 5, thôn 6, Thôn 7, Thôn 8, thôn 9, thôn 10 để đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí về Tuyến đường sáng xanh - sạch - đẹp. Thang điểm được chấm điểm đáp ứng được các tiêu chí về Quy mô tuyến đường, tiêu chí sáng, tiêu chí xanh, tiêu chí sạch và tiêu chí đẹp gắn với  mô hình nhà sạch, vườn đẹp, hàng rào xanh.

Tuyến đường thôn 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyến đường thôn 3

Tuyến đường thôn 4

                   Tuyến đường thôn 5

Tuyến đường thôn 6

 

 

 

Tuyến đường thôn 7

Tuyến đường thôn 10

Có thể thấy khi phát động tổ chức Hội thi Tuyến đường sáng xanh - sạch - đẹp bộ mặt nông thôn ở các thôn đang có thay đổi rõ rệt, đã huy động được nguồn lực và sức dân tham gia góp phần xây dựng Thôn nông thôn mới kiểu mẫu .

                                                                      Đào Luân Công chức VH-XH

  

công khai TTHC